อัลบั้มภาพ

โครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 ม.ค. 2559 เวลา 15:28 น.
 346
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดโครงการสัมมนา “ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ” นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ กล่าวรายงาน โดยมี ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ นโยบายการบริหารงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด