อัลบั้มภาพ

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 02 เม.ย. 2561 เวลา 10:30 น.
 253
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561