อัลบั้มภาพ

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ "หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) "

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 16:35 น.
 495
นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้เชิญวิทยากร จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 7 มามอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ การอบรมครั้งนี้มีสมาชิกและบุคคลภายนอก ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 170 คน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับวุฒิบัตรการผ่านหลักสูตร จากนายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ารับอบรม เป็นอย่างมาก