อัลบั้มภาพ

โครงการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 23 ก.ค. 2561 เวลา 11:20 น.
 416
กิจกรรม ปลูกป่าสร้างฝายร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา ณ บ้านห้วยงู ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่