อัลบั้มภาพ

โครงการพัฒนาคณะบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 14:29 น.
 261
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน 2562 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และทัศนศึกษา จังหวัดเพชรบุรี