อัลบั้มภาพ

โครงการอบรม หลักสูตร ยุทธวิธีการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์แบบมืออาชีพ 4.0

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 08:41 น.
 98
โครงการอบรม หลักสูตร ยุทธวิธีการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์แบบมืออาชีพ 4.0 นที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่