กระดานถามตอบ

ครูเอกชนอยากสมัครสมาชิกต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ แล้วกี่วันถึงทราบผลการสมัครคะ


ลบ แก้ไข
หมวด : สมาชิกภาพ

โดย ครูน้อย เมื่อ 10 ก.ค. 60 20:48 น. IP 171.4.233.***
  • แชร์
ลบ
3. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
    3.1  เป็นบุคคลในครอบครัว (บิดา /มารดา/ บุตร/ คู่สมรส)   ของสมาชิกสามัญหรือ
           เป็นครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
    3.2  อายุตั้งแต่ 20  - 60 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร
    3.3  สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่ต่ำกว่า 300 บาท
    3.4  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  500 บาท

เอกสารในการสมัคร

1. ใบสมัครสมทบเอกชน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
4. หนังสือรับรองสถานภาพจากสถานศึกษาเอกชนที่สังกัด
5. ใบยินยอมหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ในกรณีการเงินสถานศึกษาของท่านไม่ส่งหักให้สหกรณ์
โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 183.89.187.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส