กระดานถามตอบ

การฝากเงินประจำ 12 เดือน


ลบ แก้ไข
หมวด : การเงิน

การฝากเงินประจำ 12 เดือน ในแต่ละเดือนต้องมีการฝากเพิ่มทุกเดือนหรือฝากครั้งเดียวแล้วรอดอกเบี้ยจนกว่าจะครบ 12 เดือนถึงจะถอนได้ครับ

โดย Tanonchai เมื่อ 30 ม.ค. 61 08:51 น. IP 202.29.179.***
  • แชร์
ลบ
เงินฝากประจำ 12 เดือน 
    จำนวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ระยะเวลาที่ฝากไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนคิดดอกเบี้ย เป็นรายเดือนเมื่อครบระยะเวลาการฝากที่แจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์ หากถอนก่อนกำหนดซึ่งต้องฝากมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนจะคำนวณดอกเบี้ย ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หากถอนก่อนหกเดือนไม่ได้รับดอกเบี้ย

เงินฝากประจำ 24 เดือน 
    จำนวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 3,000 บาท ระยะเวลาที่ฝากไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่เดือนคิดดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเมื่อครบระยะเวลาการฝากที่แจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์ หากถอนก่อนกำหนดซึ่งต้องฝากมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน จะคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ หากถอนก่อนสิบสองเดือนไม่ได้รับดอกเบี้ย 
โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 183.89.188.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส