ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 12:18 น.

โครงการพัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ อบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการปรับตัวในยุคดิจิตอล สำหรับผู้บริหาร"

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 13:02 น.

ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

ท่านสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:28 น.

สัมมนาพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สู่มืออาชีพ โดย ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (ช.จ.ส.น.)

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ฯ นำคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย admin -  วันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 14:21 น.

เอกสารที่ประชาชนต้องใช้แสดงตนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงาน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สนง.ปปง.) ขอความร่วมมือดำเนินการประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารที่ประชาชนต้องใช้แสดงตนในการทำธุรกรรมต่าง ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 10:41 น.

ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการ "ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 10:29 น.

คณะกรรมการดำเนินการ ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารอำนวยการ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อ.แม่แตง

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าท...

อัลบั้มภาพ