ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 09:47 น.

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง ครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมือง จำกัด

นายสมคิด วงศ์สุนทร กรรมการ และนายอเนก คำจำรูญ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 16:20 น.

การแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมความสมานฉันท์ ครั้งที่ 8

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 17:12 น.

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายสุทัศน์ ประธานสุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 ต.ค. 2563 เวลา 08:30 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 น.

โครงการพัฒนากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 08:30 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 08:30 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด

นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง ...

อัลบั้มภาพ