ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 18 ม.ค. 2561 เวลา 19:14 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 09:17 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 15-19 ม.ค. 2561

โดย admin -  วันที่ 05 ม.ค. 2561 เวลา 15:28 น.

การกำหนดวงเงินซื้อหุ้นเพิ่มรายเดือน

โดย admin -  วันที่ 04 ม.ค. 2561 เวลา 13:59 น.

ประกาศวันหยุดสอ.ชม. จำกัด ประจำปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 13:20 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายณัฐพงศ์ มะโนคำ รองประธานกรรมการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 15:14 น.

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2/2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการเป็นประธานในพิธีเปิด ...

โดย admin -  วันที่ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 09:09 น.

โครงการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ปี 2561

โครงการอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2561 วิธีการ ผู้ที่เข้าอบรม คือ ผู้สมัครสมาชิกใหม่ประเภทสามัญ ...

โดย admin -  วันที่ 19 ธ.ค. 2560 เวลา 14:07 น.

​การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1.สมาชิกของสหกรณ์มี 2 ประเภท 1.1 สมาชิกสามัญ 1.2 สมาชิกสม...

โดย admin -  วันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 13:23 น.

วิธีคำนวณเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน = อัตราเฉลี่ยคืน x ดอกเบี้ยสะสมในปีนั้นๆ การคำนวณเงินปันผล = (หุ้นปีก่อน x อัตราเงินปันผล) ...

โดย admin -  วันที่ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 10:47 น.

งดจ่ายเงินสินเชื่อทุกประเภทชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 60 ถึง 2 มกราคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด แจ้งงดจ่ายเงินสินเชื่อทุกประเภทแก่สมาชิกประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ ...

อัลบั้มภาพ