ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย ...

โดย admin -  วันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

รายงานกิจการ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 พ.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 ต.ค. 2563 เวลา 08:30 น.

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การสังกัดหน่วยบริการของหน่วยงานทางการศึกษา

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ต.ค. 2563 เวลา 16:12 น.

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 26 ต.ค. 2563 เวลา 08:30 น.

การพัฒนา “คน” ให้มีองค์ความรู้ คือหน้าที่ของเรา…

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 09:47 น.

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง ครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมือง จำกัด

นายสมคิด วงศ์สุนทร กรรมการ และนายอเนก คำจำรูญ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 16:20 น.

การแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมความสมานฉันท์ ครั้งที่ 8

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 17:12 น.

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายสุทัศน์ ประธานสุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

อัลบั้มภาพ