ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 เม.ย. 2564 เวลา 08:30 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 16:09 น.

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์ พ.ศ. 2564

>>> ระเบียบอื่นเพิ่มเติม <<<

โดย admin -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 08:30 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202 มือถือ: ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 08:30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ \"โครงการหกสิบยี่สิบแสน\" ประจำปี 2564

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ "โครงการหกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2564 โดยนำเข้าบัญชีของสมาชิกที่มีไว้กับสหกรณ์ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 08:30 น.

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ร่วมโครงการประกวดค่านิยม (MOTTO)

โดย admin -  วันที่ 01 เม.ย. 2564 เวลา 16:29 น.

สำเนารายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 17:06 น.

ธนาคารออมสินเข้าพบประธานกรรมการเพื่อหารือ

นางเสาวณี สีมากุล ผู้อำนวยการเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 8 ธนาคารออมสิน และเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายไพบูลย์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 16:32 น.

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายสนั่น กันธพงษ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 09:30 น.

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายสนั่น กันธพงษ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ...

อัลบั้มภาพ