ข่าวประกาศอื่นๆ

ระเบียบ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

โดย admin
 วันที่ 03 ส.ค. 2559 เวลา 16:30 น.
 2225
คำสั่งให้หน่วยบริการลงนามเอกสาร
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)
ระเบียบว่าด้วยสมาชิกภาพแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)
ระเบียบว่าด้วยหน่วยบริการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)