ข่าวกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2559

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 ก.ค. 2559 เวลา 13:56 น.
 987
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายธนู  มีสัตย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2555 ณ วัดบวกครกหลวง และวัดศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย