ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 16 ส.ค. 2559 เวลา 13:27 น.
 1076

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  โดยมี นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการร่วมให้การต้อนรับ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป