ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 21 ธ.ค. 2559 เวลา 12:54 น.
 1008
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ นายธนู  มีสัตย์  ประธานกรรมการดำเนินการ และนายจรูญ  วงค์คำ  ผู้จัดการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด