ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 09:06 น.
 767
เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดย นายธนู  มีสัตย์  ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด  โดยเยี่ยมชมกิจการและเข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์