ข่าวกิจกรรม

เยี่ยมคารวะและมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2560 ผอ.สกสค. จ.เชียงใหม่

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 31 ม.ค. 2560 เวลา 16:17 น.
 941
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นายเอนก  คำจำรูญ  ประธานกรรมการดำเนินการ และนางอัญชลี  อุปนันท์  รองผู้จัดการ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่ นายสมบัติ  แสงสว่างสัจกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่