ข่าวกิจกรรม

​หน่วยบริการอำเภอสารภีมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 01 ก.พ. 2560 เวลา 16:22 น.
 925
     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายประทีป  จันต๊ะมา หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอสารภี และคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ เข้าพบและมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่            นายเอนก  คำจำรูญ  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด