ข่าวกิจกรรม

โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 13 มี.ค. 2560 เวลา 15:41 น.
 549
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ จัดโดย พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นประธานสงฆ์ให้โอวาท แก่ผู้เข้าประพฤติปฏิบัติธรรม พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานการรมการ ชสอ. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ