ข่าวกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และสัมมนาวิชาการของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 14:14 น.
 852
เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการเข้าร่วมสัมมนาโครงการเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ นำเงินมาลงทุนใน ชสอ.  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และสัมมนาวิชาการของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือและชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ  ซึ่งมีสหกรณ์เครือข่ายในเขตภาคเหนือเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 500 คน  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลโท ดร. วีระ  วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด  และวิทยากรชั้นนำบรรยายให้ความรู้ อาทิเช่น ด้านกฎหมาย อ.วรเทพ  เชื้อสุนทรโสภณ ผู้พิพากษาชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยพิพากษาศาลฏีกา บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์” และหัวข้อ “ทิศทางการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2017” โดย เทรนนิ่งความบันเทิงเชิงสาระมืออาชีพ นายรุ่งโรจน์  วรชมพู