ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมวางพวงหรีดเคารพศพแม่อุ้ยคำ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 14:49 น.
 51
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นายจรูญ  วงค์ ผู้จัดการและฝ่ายจัดการได้วางพวงหรีดและเข้าร่วมเคารพศพ แม่อุ้ยคำ  ด้วงมะโน คุณย่าของนางสาวธิดา ด้วงมะโน  รองผู้จัดการ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ณ บ้านพัก ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่