ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 พ.ค. 2560 เวลา 12:56 น.
 439
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดยนายเอนก  คำจำรูญ ประธานกรรมการ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด โดยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชัชวาล  ก่อสกุล  ประธานกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรองอย่างเป็นกันเอง