ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 พ.ค. 2560 เวลา 13:11 น.
 469

        ในระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้เปิดรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานในสายงานที่สำคัญๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต