ข่าวประกาศอื่นๆ

ประกาศเลื่อนการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ จากวันที่ 8 ก.ค. เป็น 15 ก.ค. 2560

โดย admin
 วันที่ 09 มิ.ย. 2560 เวลา 15:49 น.
 128
ปฏิทินการยื่นใบสมัครและการอบรมประจำปี 2560
 
ลำดับ ครั้งที่ ยื่นใบสมัครสมาชิกเข้าใหม่ วันเข้ารับการอบรมและทดสอบ
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12 .00 น.
1 20 9 ธันวาคม 2559 – 13 มกราคม 2560 14 มกราคม 2560
2 21 16 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560 11 กุมภาพันธ์ 2560
3 22 13 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2560 11 มีนาคม 2560
4 23 13 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 8 เมษายน 2560
5 24 10 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2560 13 พฤษภาคม 2560
6 25 15 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560 10 มิถุนายน 2560
7 26 12 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560 15 กรกฎาคม 2560
8 27 10 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2560 12 สิงหาคม 2560
9 28 14 สิงหาคม – 8 กันยายน 2560 9 กันยายน 2560
10 29 11 กันยายน – 13 ตุลาคม 2560 14 ตุลาคม 2560
11 30 16 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560 11 พฤศจิกายน 2560
12 31 13 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560 9 ธันวาคม 2560