ข่าวกิจกรรม

อบรมวิชาชีพทั่วไปประจำปี 2560

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 04 ก.ค. 2560 เวลา 09:07 น.
 528
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปให้แก่สมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2560  ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฏาคม 2560 ซึ่งประกอบไปด้วย หลักสูตร "การทำขนมไทย" ,หลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์เบื้องต้น” และหลักสูตร "การสร้างแบบตัดเย็บกระโปรงย้วย" เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยมี นายไมตรี  ธินะ รองประธานกรรมการ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมดังกล่าว