ข่าวกิจกรรม

มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติวาตภัย

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 06 ก.ค. 2560 เวลา 10:42 น.
 541
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดย นายอเนก  คำจำรูญ  ประธานกรรมการ เป็นผู้มอบเงินช่วยเหลือสมาชิก โดยนายสนั่น  กันธพงษ์ หัวหน้าหน่วยบริการแม่อาย เป็นตัวแทนรับเงินสาธารณประโยชน์กรณีประสบภัยพิบัติวาตภัย