ข่าวกิจกรรม

ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 07 ส.ค. 2560 เวลา 13:29 น.
 757
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  จัดประชุมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560  โดยมี นายเอนก  คำจำรูญ  ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเกษียณอย่างเกษม ประจำปี 2560 และประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 3 โดยการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการหน่วยบริการ หัวหน้าหน่วยบริการ เพื่อนำเสนอความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของสหกรณ์ตลอดทั้งปี ให้หน่วยบริการได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติในการให้บริการสมาชิก อีกทั้งยังจะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยบริการในฐานะผู้ให้บริการสมาชิก เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการได้รับทราบและพิจารณา ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง สำนักงานสหกรณ์