ข่าวสวัสดิการ

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2560

โดย admin
 วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 15:03 น.
 1372
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2560
หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว.21) และ (ว.22)”
ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม  2560 ณ ห้องบ้านแสนตอง (ชั้น 4) โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
สมาชิกที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์ฯ ที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ และติดต่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่หน่วยบริการที่สมาชิกสังกัด 
UploadImage
UploadImage