ข่าวกิจกรรม

CSR ประจำปี 2560 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนนักเรียนอนุุบาลและสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 09 ต.ค. 2560 เวลา 10:41 น.
 581

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยนายเอนก  คำจำรูญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมโครงการ CSR ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ “โครงการปรับปรุงอาคารเรียนนักเรียนอนุุบาลและสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่”  โดยมีพิธีทำบุญและสืบชะตาหลวง อายุวัฒนมงคล พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารเรียนเป็นจำนวน 100,000 บาท พร้อมนี้ตัวแทนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ นายณฐกร  แก้วดี เลขานุการ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ  ร่วมสมทบสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท โดยมี นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชม.เขต 5 และ นายสมาน เผือกอ่อน     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ