ข่าวกิจกรรม

พิธีอัญเชิญพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ขึ้นประดิษฐาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 13:58 น.
 573
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 07.45น. ซึ่งเป็นราชฤกษ์ตามหลักของการวางฤกษ์ดีของโหราจารย์ ได้มีพิธียกรูปหล่อ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  โดยมีนายเอนก  คำจำรูญ ประธานกรรมการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยบริการ และฝ่ายจัดการ