ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 17 ต.ค. 2560 เวลา 16:02 น.
 622
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดยนายเอนก  คำจำรูญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมฝ่ายจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จำนวน 90 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ โดยเข้าพบปะพูดคุยแลกเปลียนเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปเพิ่มวิสัยทัศน์ แนวคิด ประสบการณ์ให้แก่สมาชิกในฐานะเจ้าของกิจการ