ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 17 ต.ค. 2560 เวลา 16:06 น.
 563
ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดยนายเอนก  คำจำรูญ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย คณะผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ โดยเข้าพบปะพูดคุยแลกเปลียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสหกรณ์ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดี