การเงิน

​ขั้นตอนการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ATM กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

โดย admin
 วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 08:04 น.
 11256
ขั้นตอนการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ATM กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

     ขั้นตอนการใช้บริการ มีดังนี้ 
       1.  กดรหัสบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
       2.  กด บริการอื่น
       3.  กด บริการอื่น  
       4.  กด สหกรณ์ออมทรัพย์ 
       5.  กด สอบถามเงินฝาก (กรณีไม่ทราบยอดเงินคงเหลือ) หรือ กดรับเงินฝาก(กรณีทราบยอดเงินคงเหลือ)  และต้องคงค้างยอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 100 บาท
       6.  โปรดระบุจำนวนเงินที่ต้องการ XXXXX ถูกต้อง
       7.  รอสลิปแจ้งการโอนยอดเงินไปยังกรุงไทย (เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท)
       8.  ทำรายการต่อ  เพื่อรับเงินจากกรุงไทย (กดเงินตามปกติเหมือนกด ATM จาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย)