ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 07 มี.ค. 2561 เวลา 19:47 น.
 412
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดยนายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมฝ่ายจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด จำนวน 45 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิก โดยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรดำเนินกิจการ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์