ข่าวกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และสัมมนาวิชาการของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 11:26 น.
 615
เมื่อวันที่ 10-11  มีนาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการเข้าร่วมโครงการสัมมนา "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และเทคนิคการสร้างบริการที่ประทับใจ" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ซึ่งมีสหกรณ์เครือข่ายในเขตภาคเหนือเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 500 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลโท ดร. วีระ  วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด  และวิทยากรชั้นนำบรรยายให้ความรู้ อาทิเช่น "เทคนิคการสร้างบริการที่ประทับใจ" โดย อ.พิศาล อุตสาหพงษ์ นักจัดกิจกรรม WALK RALLY มืออาชีพ และ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องสหกรณ์" โดย นายปรเมศวร์   อินทรชุมนุม อัยการเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักอัการสูงสุด   ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก