ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญเนื่องในวาระครบรอบ 58 ปีวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 12:04 น.
 449
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 58 ปีแห่งการก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยมี นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้คณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานหน่วยบริการ หัวหน้าหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่