ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 19 มี.ค. 2561 เวลา 10:31 น.
 627
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 หลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการที่ประทับใจ" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ ผู้อำนวยการ / วิทยากร ศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ ศุภกิจเจริญ บรรยายในหัวข้อเรื่อง ธรรมชาติของคน,ทีมงานที่มีความสุข,การบริการที่ประทับใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีในการบริการ สร้างจิตสำนึกในการบริการที่ดี ณ ห้องเอื้องเงิน สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด