ข่าวสวัสดิการ

ใบสมัครเป็นสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัย (AIA)

โดย admin
 วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 10:06 น.
 1413
เอกสารแนบใบสมัครเป็นสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัย บริษัท เอไอเอ จำกัด
 
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครจำนวน 1 ชุด
     - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครจำนวน 1 ชุด
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์จำนวน 1 ชุด
     - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์จำนวน 1 ชุด
       
       พร้อมรับรองสำเนาด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงิน

--------------------------------------------------------------------------------------

UploadImage
UploadImage
UploadImage