ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการและสมาชิกชั้นนำประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 11:26 น.
 387
เมื่อวันที่ 20  เมษายน 2561 นายกำจรเดช  พรหมสวัสดิ์ คณะกรรมการดำเนินการ  พร้อมคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ นำคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการและสมาชิกชั้นนำ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยหน่วยบริการ อ.แม่แตง , อ.แม่ออน , อ.ฝาง อ.ดอยเต่า , อ.ดอยสะเก็ด เวียงพิงค์ 1 , ม.แม่โจ้ และม.ราชมงคลฯ จำนวน 80 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายสมพล ตันติสันติสม ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้การต้อนรับ