ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “พิธีสระเกล้าดำหัวผู้มีคุณูปการต่อสหกรณ์ ประจำปี 2561”

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 24 เม.ย. 2561 เวลา 11:48 น.
 493
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “พิธีสระเกล้าดำหัวผู้มีคุณูปการต่อสหกรณ์ ประจำปี 2561” โดยมีนายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งในโอกาสนี้ได้รดน้ำขอพรและมอบกระเช้าดำหัวให้กับ ผู้มีคุณูปการต่อสหกรณ์ ประกอบด้วยนายมานพ  ธรรมโชติ ,นายสวัสดิ์  อินแถลง ,นายสามารถ  รักษาศิลป์ ,นายธนู   มีสัตย์ ,นายถนอม  บุญธิมา ,นายบุญส่น  พิณเสนาะ
,นายณรงค์  ทาสิงห์คำ ,นายจรูญ   วงค์คำ ,นายเทวินทร์  เลาหะเพ็ญแสง ,นายโกศล  ปราคำ,นายอำพล    คนเที่ยง,นายวิศิษฐ์  เกียรติอนันต์,นายอรุณ   บุญสวัสดิ์ ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ หัวหน้าหน่วยบริการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว