ข่าวกิจกรรม

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่และภูฝางทัวร์เข้าพบผู้บริหารและมอบกระเช้าดำหัว

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 24 เม.ย. 2561 เวลา 14:04 น.
 521
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561  คณะผู้แทนจากโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่และภูฝางทัวร์ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าดำหัวให้กับนายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการร และนายเอนก คำจำรูญ  ผู้จัดการ