ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม AIA

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 02 พ.ค. 2561 เวลา 11:37 น.
 1158
วันที่ 30 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมพิธีมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด กับบริษัท เอไอเอ จำกัด ณ ห้องเอื้องผึ้ง สำนกงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด