ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการและสมาชิกชั้นนำประจำปี 2561 ครั้งที่ 3

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 พ.ค. 2561 เวลา 14:03 น.
 1246
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นำโดยนายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ  พร้อมคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ นำคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการและสมาชิกชั้นนำ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 จำนวน 80 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด จ.นนทบุรี