ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนา "บทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการ"ชสอ.ภาคเหนือ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 15:18 น.
 378
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
จัดโครงการสัมมนา  "บทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ"  โดย นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ 
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
  ได้กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษจาก นายวรเทพ  เชื้อสุนทร  โสภณ  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และ นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักอัยการสูงสุด 
งานสัมมนาจัดขึ้น ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  เมื่อวันที่  29-30 กรกฎาคม 2561