ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 14:46 น.
 1159
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายประเวทย์  สันยาย  รองประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิชาชีพทั่วไป ประจำปี  2561  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
ซึ่งสหกรณ์ฯได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก 
หลักสูตรที่เปิดอบรม ได้แก่ การขนมไทย  การทำขนมไทย  การทำสลัดโรล  การประดิษฐ์กระเป๋าพวงกุญแจ 
อาหารญี่ปุ่น ระยะเวลาโครงการตั้งแต่  18 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 (เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์) 
มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทุกหลักสูตร จำนวนกว่า 240 คน