ข่าวสวัสดิการ

ประกาศแจ้งเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 3

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 04 ก.พ. 2562 เวลา 11:37 น.
 801
เรียน  สมาชิกผู้ทำประกันกรมธรรม์ที่ 3

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562  สหกรณ์ฯ จะดำเนินการเรียกเก็บ ณ ที่จ่าย
ค่าเบี้ยประกันกรมธรรม์ที่ 3 จำนวนเงิน 2,550.00 บาท
เพื่อทำการต่ออายุในปี 2562 (12 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 63)
และให้ความคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากรอจ่ายเบี้ยประกันเพียงพอสำหรับการถอนชำระ
หรือ สมาชิกที่ได้นำเงินมาชำระแล้ว ภายในวันที่ 31 ม.ค. 62 
สหกรณ์ฯ จะไม่ดำเนินการเรียกเก็บ ณ ที่จ่าย
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
โทร.(053)851888 ต่อ 201-202