ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ม.แม่โจ้

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 14:15 น.
 610
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  และ นายไพบูลย์  พุทธวงค์  รองประธานกรรมการ 
พร้อมด้วย  นายประเวทย์  สันยาย  เลขานุการ
  นายเอนก  คำจำรูญ  ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ 
ให้การต้อนรับคณะ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่  จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จำนวน  10  ท่าน  ในโอกาสศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ 
ซึ่งทางคณะดูงานได้ให้ความสนใจในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ฯเป็นอย่างมาก 

โดยประธานกรรมการ และ คณะผู้ให้การต้อนรับ ได้ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน
เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2562  ณ  ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  ชั้น 2  สนง.สหกรณ์ฯ