ข่าวสวัสดิการ

ประกาศแจ้งเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 41

โดย admin
 วันที่ 07 มิ.ย. 2562 เวลา 15:39 น.
 2253
                                         
เรียน  สมาชิกผู้ทำประกันกรมธรรม์ที่ 41
 
            ในเดือนกรกฎาคม 2562  จะดำเนินการเรียกเก็บ ณ ที่จ่ายค่าเบี้ยประกันกรมธรรม์ที่ 41 จำนวนเงินกรมธรรม์ละ 3,050.00 บาท เพื่อทำการต่ออายุปี 2562 (19 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 63) และให้ความคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

            สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากรอจ่ายเบี้ยประกัน เพียงพอให้ถอนชำระ หรือ ที่ได้นำเงินมาชำระแล้ว  ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 62 จะไม่ดำเนินการเรียกเก็บ ณ ที่จ่าย

            กรณีต้องการยกเลิกต่ออายุกรมธรรม์  สามารถยื่นคำขอได้ ภายในวันที่  28 มิ.ย. 62   ทั้งนี้สวัสดิการที่เหลือต้องคุ้มครองครอบคลุมภาระหนี้สินที่มีอยู่

            กรณีสมาชิกผู้ทำประกันกรมธรรม์ที่ 41 ไม่มีการชำระค่าเบี้ยประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้  อาจถูกยกเลิกการคุ้มครอง ซึ่งอาจทำให้สวัสดิการที่เหลือไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมด(กรณีเสียชีวิต)
            สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยบริการของท่าน หรือที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
 โทร.(053)851888 ต่อ 200-202