ข่าวกิจกรรม

แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 14:05 น.
 492
นายเอนก  คำจำรูญ  ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ งานประชาสัมพันธ์ และ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้าพบนายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
ณ  ห้องผู้อำนวยการ  สพป.เชียงใหม่ เขต 2  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2562